Co se stalo po dopadu asteroidu, který zahubil dinosaury

Dinosauři fascinovali lidstvo již od svého objevu. Představa obrovitých ještěrů, kteří byli dominantním druhem na naší planetě po miliony let, zkrátka jitří naši fantazii. A tomu samozřejmě napomáhá i jejich relativně rychlý zánik. K němu došlo podle dnešních převažujících teorií po pádu meteoritu na americký poloostrov Yucatán. Jak ale mohl meteorit vyhladit druhy po celé planetě? Jednoduše proto, že si jen málokdo dokáže představit následky, jaké takovýto dopad měl. V první řadě je nutné si uvědomit, že nespadl do moře, nýbrž na pevninu. Díky tomu se zvedla do vzduchu mračna prachu, podobně jako tomu je při výbuchu velkých sopek. Jen v tomto případě bylo ono množství podstatně větší.

 

Tento prach částečně blokoval sluneční světlo, a tím pádem i fotosyntézu. To vedlo k tomu, že se počet rostlin, především těch velkých, zmenšil. Díky tomu bylo méně potravy pro býložravce, obzvláště pak pro velké sauropody, jako byl například známý diplodocus. Ti v důsledku toho začali vymírat.

 

muzeum s dinosauřími kostrami

 

To samozřejmě znamenalo také méně potravy pro velké masožravce. Ti se sice mohli nějakou dobu živit na čerstvých zdechlinách, avšak ty také brzy došly. Nakonec tedy hladověli i oni. Úbytek potravy však nebyl jediným důsledkem, který tato katastrofa měla. Prach zároveň způsobil prudké ochlazení atmosféry, a ačkoliv dinosauři byli z velké většiny teplokrevní a mnoho druhů mělo i proto-peří, které je chránilo před chladem, náhlá zima spolu s nedostatkem potravy vykonala své.

 

raptor - jeden z přeživších

 

Znamená to tedy, že zemřeli skutečně všichni? Nikoliv. Jistě, velké a úzce specializované druhy byly postiženy nejvíce, avšak zdaleka ne všichni dinosauři patřili do této kategorie. Byli zde i druhy menší, které byly lépe přizpůsobivé. Ty nakonec přežily, a našly si své místo na slunci. Pouze jim dnes neříkáme dinosauři, nýbrž ptáci.

 

To však nebyli jediní přeživší. Také malí, drobní savci dokázali ve ztížených podmínkách vydržet a dokonce i prosperovat. V mělkých vodách, které jim poskytovaly úkryt, pak přežili například krokodýli, želvy či v mořích žraloci. Jak je tedy vidět, život se dokázal udržet i navzdory takovéto krizi. A zdá se, že to tak bude i nadále.