Organismus v ohrožení


Pátrali jste nÄ›kdy v literatuÅ™e po tom, jaké jsou reakce ÄlovÄ›ka, tedy jeho organismu, na ohrožení? PÅ™i krátkodobém zatížení tÄ›la negativními vlivy, mezi něž patří pÅ™edevším působení umÄ›lých elektromagnetických vln, dojde k rychlému pÅ™izpůsobení se organismu na tuto nouzovou situaci tak, že se zvýší vyluÄování adrenalinu. Následkem toho dojde ke zvýšení poÄtu tepu srdce, k zesílení prokrvení svalů, prohloubení dýchání a zvýšení hladiny cukru v krvi. Důsledkem toho vÅ¡eho je, že krev houstne. Může dokonce dojít k utlumení Äinnosti stÅ™ev a žaludku.

Pro miminka jen to nejlepší

Pokud je lidský organismus zdráv, pomÄ›rnÄ› snadno se po vymizení tohoto dráždivého stresu způsobeného elektromagnetickými vlnami, vrátí do normální Äinnosti. Je-li vÅ¡ak zátěž dlouhodobá, nestaÄí samotný adrenalin k vyrovnání této zátěže a tÄ›lo zaÄne pomalu fungovat jinak, než by mÄ›lo, neboÅ¥ se chce co nejvíce pÅ™izpůsobit novému stavu. Buňky zaÄnou být oslabené, ztrácí svoji vitalitu a může dojít až jejich nádorovému bujení. Tato situace může nastat i v případÄ›, že vedle vaÅ¡eho spícího miminka budou neustále zapojeny baby-chůviÄky (vysílaÄky). Proto je tak důležitá ochrana pÅ™ed zářením vysílaÄek, kterou vám nabízíme.