Jaké výhody a nevýhody mají řadové rodinné domy


Pokud si chceme pořídit rodinný dům, avÅ¡ak nemáme moc penÄ›z, pak vÄ›tÅ¡inou hledáme levnÄ›jší Å™eÅ¡ení. To se objevuje v podobÄ› Å™adových rodinných domků, kterých je Äím dál víc. A není divu, jsou ideální pro ty, kteří nechtÄ›jí bydlet v bytÄ›, avÅ¡ak klasický rodinný dům si nemohou dovolit. Bohužel se ukazuje, že tyto nejsou ani zdaleka tak dobré, jak by se mohlo zdát.

 

řadové rodinné domky

 

V první Å™adÄ› je dobré si uvÄ›domit, že tyto domy vyrůstají Äasto na kvalitní orné půdÄ›. A to je nÄ›co, Äeho rozhodnÄ› není dost. Proto bychom se ji mÄ›li snažit spíše chránit, než na ní budovat nové stavby. Ubývá jí totiž mnohem rychleji, než bychom si mohli myslet. SamozÅ™ejmÄ›, potravinová sobÄ›staÄnost je jen nesplnitelným snem, avÅ¡ak to neznamená, že bychom se nemÄ›li pokouÅ¡et vypÄ›stovat tolik, kolik jen můžeme.

 

Dále je zde problém v tom, jakým způsobem je jeden jako druhý. To vytváří pocit uniformity, který známe tak dobře z panelákových sídlišť. A to rozhodně není něco, co bychom měli podporovat v dnešní době, kdy je na vzestupu individualismus.

 

Také nesmíme zapomínat na to, o jak malou plochu se ve skuteÄnosti jedná. Zahrádka je opravdu miniaturní a domy jsou u sebe Äasto tak blízko, že mohou mít okna pouze zepÅ™edu a zezadu, neboÅ¥ z tÄ›ch boÄních bychom vidÄ›li přímo k sousedům. V podstatÄ› tak pÅ™ejímají to nejhorší z paneláků.

 

klasický rodinný dům

 

Samozřejmě je jasné, že mají také své výhody. Především jsou relativně levné a jejich údržba je také lacinější, než u klasických rodinných domů. Často jsou také situovány na okrajích měst, což znamená, že obyvatelé to nemají v podstatě nikam daleko.

 

Je vÅ¡ak otázkou, zda výše zmínÄ›né výhody skuteÄnÄ› pÅ™edÄí veÅ¡keré nevýhody. To je na zvážení každého z nás. Je vÅ¡ak dobré o nich vÄ›dÄ›t, abychom je pÅ™i rozhodování mohli vzít v úvahu. Pokud bychom to neudÄ›lali, mohli bychom pozdÄ›ji svého rozhodnutí hoÅ™ce litovat.